Fotoelektriskā invertora izvēles kritēriji.

Fotoelektriskais invertors ir saules enerģijas fotoelektriskās enerģijas ģenerēšanas sistēmas galvenā sastāvdaļa. Lai nodrošinātu saules fotoelektriskās enerģijas ražošanas sistēmas normālu darbību, ir svarīgi izvēlēties pareizo fotoelektriskā invertora konfigurāciju. Invertora konfigurāciju nosaka saskaņā ar visas fotoelektriskās enerģijas ražošanas sistēmas tehniskajām specifikācijām un ar atsauci uz ražotāja sniegto izstrādājuma parauga rokasgrāmatu. Kopumā mums jāņem vērā arī šādi tehniskie rādītāji.


1, nominālā izejas jauda


Nominālā izejas jauda norāda fotoelektriskā invertora spēju piegādāt enerģiju kravai. PV pārveidotājs ar lielu nominālo izejas jaudu var pārvadāt vairāk enerģijas slodžu. Izvēloties PV pārveidotāju, vispirms ņemiet vērā, ka tam ir pietiekama nominālā jauda, lai izpildītu iekārtas elektroenerģijas prasības pēc lielas Zui slodzes, kā arī sistēmas paplašināšanu un piekļuvi dažām pagaidu kravām. Ja elektroiekārtai ir tīri pretestīga slodze vai jaudas koeficients ir lielāks par 0,9, fotoelektriskā invertora nominālā izejas jauda parasti tiek izvēlēta par 10% lielāka nekā elektroiekārtas kopējā jauda par 15%.


2, izejas sprieguma regulēšanas veiktspēja


Izejas sprieguma noregulēšanas veiktspēja parāda fotoelementu invertora izejas sprieguma sprieguma regulēšanas iespējas. Parasti PV invertora produkti norāda PV invertora izejas sprieguma procentuālo novirzi, kad līdzstrāvas ieejas spriegums mainās pieļaujamo svārstību diapazonā, ko parasti sauc par sprieguma pielāgošanas ātrumu. Augstas veiktspējas fotoelektriskajam invertoram vajadzētu norādīt arī fotoelektriskā invertora izejas sprieguma procentuālo novirzi, kad slodze mainās no nulles līdz 100%, ko parasti sauc par slodzes regulēšanu. Fotoelektriskā invertora ar izcilu veiktspēju sprieguma regulēšanas ātrumam jābūt mazākam par vai vienādam ar ± 3%, un slodzes regulēšanas ātrumam jābūt mazākam vai vienādam ar ± 6%.


3, vispārējā efektivitāte


Kopējā efektivitāte parāda paša PV invertora enerģijas zuduma lielumu. Lielāki PV pārveidotāji sniedz arī efektivitātes vērtības darbībai ar pilnu slodzi un zemu slodzi. Parasti invertoru efektivitātei zem KW jābūt 80% ~ 85%; 10KW efektivitātei jābūt 85% ~ 90%; lielākas jaudas efektivitātei jābūt virs 90% ~ 95%. Invertora efektivitātei ir liela ietekme uz fotoelektriskās enerģijas ražošanas sistēmu, lai palielinātu efektīvo enerģijas ražošanu un samazinātu enerģijas ražošanas izmaksas. Tāpēc PV invertors ir pēc iespējas jāsalīdzina un jāizvēlas produkts ar augstāku efektivitāti.


4, sāciet priekšnesumu


Jāgarantē, ka PV pārveidotājs iedarbosies droši ar nominālo slodzi. Augstas veiktspējas fotoelektriskos invertorus var izmantot vairākiem pilna laika startiem, nesabojājot strāvas komutācijas ierīces un citas shēmas. Mazi invertori savas drošības labad dažreiz izmanto mīkstu palaišanu vai strāvu ierobežojošus palaišanas pasākumus vai shēmas.


Fotoelektriskās enerģijas nozare ir kļuvusi par karstu nozari no Eiropas, Austrālijas un tagad arī Ķīnas. Tikai dažu gadu laikā vietējie PV invertoru ražotāji ir dzimuši kā bambusa dzinumi, taču ir noteikti standarti, kā izvēlēties saules invertorus.